ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

             Фондация “Славяни”е учредител на Рекламно-издателска къща (РИК) “Славяни”. Издава поредица от сборници, монографии и книги със славянска тематика, юбилейни вестници, рекламни проспекти, информационни листовки и др.

Връзки