Фондация “Славяни” е учредена през 1990 година с основно седалище гр. София, Република България. Тя е неправителствена организация, юридическо лице с нестопанска, нерелигиозна и неполитическа дейност в обществена полза, в съответствие с действащото българско законодателство.

         Дейността на Фондация “Славяни” се осъществява с активното участие на нейните членове - изявени общественици, научни, културни и стопански дейци.

       Фондация “Славяни” има подписани договори и протоколи за съвместна дейност и сътрудничество с министерства, фондации, организации и сдружения, с културни, образователни и научни институции и др., както в България, така и в повече от 45 страни като: Русия, Украйна, Беларус, Узбекистан, Азербайджан, Молдова, Казахстан, Грузия, Армения и други държави от ОНД, Полша, Чехия, Словакия, Германия, Холандия, Румъния, Гърция, Унгария, Македония, Словения, Сърбия, Черна гора, Хърватска, Финландия, Кипър, Италия, Турция, Франция, Белгия, Испания, Швейцария, Великобритания, Израел, Португалия, САЩ, Китай, Индия, Тунис, Босна и Херцеговина, Сирия, Йордания, Австрия, Куба, Албания, Австралия, Канада,2 Люксембург, Монголия и др.

        Фондация “Славяни” съдейства на държавни, обществени и частни организации за разширяване на връзките им с партньори от славянските страни, държавите от ЕС, САЩ и др. Тя участва в дейността на други фондации, подпомага инициативи за учредяване на фирми, акционерни, с ограничена отговорност, или други стопански сдружения, съдействащи за развитието на интеграционните процеси на Балканите и Черноморския басейн, в Европа и света.

       Фондация “Славяни” си сътрудничи с европейските международни структури за формирането на ново демократично обществено съзнание в Европа и света; за подпомагане квалификацията на специалисти от България и източноевропейските страни, за реализиране на перспективни международни проекти в тези насоки. Работи активно по проекти на програмите ФАР и ТЕМПУС на Европейския съюз. 
       Стратегическа роля в дейността на фондация “Славяни” имат съвместните инициативи със структури на ООН, Съвета на Европа, ЮНЕСКО. В дейността на ЮНЕСКО фондация “Славяни” участва като координатор за България по линия на Международната асоциация за изследване на славянските култури (МАИСК), Международната асоциация на преподавателите на руски език и литература (МАПРЯЛ) и Международната организация на училите и специализирали в Русия (ИНКОРВУЗ).

          Фондацията реализира съвместни проекти в сферата на образованието, науката, културата и публичната администрация с редица институции, като: Руският център за международно научно и културно сътрудничество при Министерството на външните работи на Руската Федерация (РОСЗАРУБЕЖЦЕНТЪР); Федералната агенция а работа с Общността на независимите държави, със съотечествениците в чужбина и за международно хуманитарно сътрудничество (РОССОТРУДНИЧЕСТВО); Дипломатическата академия при Министерството на външните работи на Руската Федерация; Международната Фондация за социално-икономически и политологически изследвания (Фонд Горбачов)- Москва; Санкт- Петербургския държавен университет- Русия; Държавната академия за славянски култури- Москва, Русия; Поволжската Академия за държавна служба „П.А. Столипин” на Руската Академия за държавна служба при Президента на Руската Федерация- гр. Саратов, Русия; Мисурския щатски университет-Спрингфийлд, САЩ; Чарлстонския колеж- Южна Каролина, САЩ; Озаркския колеж- щата Мисури, САЩ; Американския университет във Вашингтон- САЩ; Университета „Джорджтаун”- Вашингтон, САЩ; Университета „Джордж Вашингтон”- САЩ; Междурегионалната Академия за управление на персонала (МАУП)- Киев, Украйна; Международния славянски институт - Москва; Фондацията за средиземноморско сътрудничество - Гърция; Европейската академия по управление - Международен форум за публична администрация и мениджмънт IFPAM (ИФПАМ)  - Лудвигсбург, Германия; Университет за приложни науки и финанси - Лудвигсбург, Германия; Академия „Торбеке”- Холандия; Ломбардския регионален институт по публична администрация (IREF)- Милано, Италия Дружеството за сътрудничество "Полша-Изток", Полша, Украинската федерация на дружеството за връзки с чужбина, Киев, Украйна; Обществената организация "Белоруско дружество за приятелство и културни връзки с чужбина", Минск, Беларус; Асоциацията на българите в Украйна, Одеса, Украйна.

         Фондацията е член на Европейската академия за изкуства, наука и хуманизъм към ЮНЕСКО, Европейската академия по управление - Международен форум за публична администрация и мениджмънт IFPAM (ИФПАМ), Международната Асоциация „Славянска култура, образование и наука”, Федерацията на европейските домове.
Връзки