НАШАТА МИСИЯ

      Да съдейства за ползотворното сътрудничество на българския народ с останалите славянски народи, както и за разширяване на тяхното общуване с другите национални и етнокултурни общности в Европа и света;
      Да работи активно за изучаването и приобщаването на България към върховите постижения на европейските и световните култури и утвърждаването на славянската култура като един от основните фактори на общочовешкия прогрес;
      Да отделя съществено внимание в своята дейност на демократичните промени в страните от Централна и Източна Европа и на територията на бившия Съветски Съюз;
      Да съдейства за приобщаване на славяните от цял свят към непреходните идеали на демокрацията и човешкия прогрес;
      Да изследва и разкрива мястото на славянската култура и цивилизация в световната култура и цивилизация;
      Да подпомага тясното сътрудничество между неправителствени организации в България, славянските и други страни;
      Да организира, пропагандира и насърчава дарителската дейност и други полезни инициативи на български и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина за поддържане на славянската духовност и укрепване на общуването между славянските и други народи;
      Да работи за осъществяването на проекти, програми, изследвания и международно сътрудничество в областта на образованието, науката, културата и изкуствата, обмен на информация, опит и резултати, постигнати в посочените области, и тяхното представяне в страната.
Връзки