РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЯТА
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ
• проф. Антоний Хубанчев   • Максим Димов
• ст.н.с. Атанас Попов • проф. Нансен Бехар
• проф. д-р Атанас Тасев • Найден Вълчев
• акад. Веселин Хаджиниколов   • акд. Николай Тодоров  
• доц. Веселин Цветков • проф. прот. Николай Шиваров
• Владимир Ламбрев • Петър Германов
• проф. Георги Германов   • д-р Петър Дертлиев  
• свещеноиконом Грозьо Грозев   • ст.н.с. Петър Берон
• проф. д-р Захари Захариев • д-р Райна Терзиева
• проф. Иван Маразов • Самуил Сеферов
• проф. Константин Габровски • доц. Стефан Стефанов
• Любомир Левчев • арх. Христо Генчев
• Марин Белоев • доц. Цветан Кардашев  
• проф. Михаил Савов • проф. Чавдар Добрев
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Захари Захариев
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ: акад. Николай Тодоров проф. д-р Атанас Тасев
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: д-р Райна Терзиева
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Михайлов
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Коцев Надка Доксанлиева
Връзки