Асоциация на юристите от Черноморско-Каспийския регион бе учредена в София
На 19.01.2016 г. представители от България, Русия, Турция, Азербайджан, Македония, Сърбия, Иран и Гърция учредиха днес Асоциация на юристите от Черноморско-Каспийския регион. Това се случи по време на международна кръгла маса в Съюза на юристите, където представители на няколко държави участваха във форума „Актуални проблеми в развитието на правната теория и практика на страните от Черноморско-Каспийския регион“. Съорганизатори на събитието са Фондация „Славяни”, БАН, институтът за стратегии и анализи и Европейският политехнически институт. Предстои приемането на устав на организацията, както и на негови ръководни органи. Готовност да се присъединят към Асоциацията са заявили представители на още няколко страни от Балканите, сред които Румъния, Хърватска, Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания. Асоциацията ще е доброволно сдружение, международна неправителствена организация, която се създава като помощен орган към появилата се преди 20 години организация Черноморско икономическо сътрудничество.
Връзки