Фондация „Славяни“ е съосновател на SRTA
На 22 и 23 февруари, 2016 г., в Шенжен, Китай, значим център от инициативата „Един пояс и един път“, Китайският Център за съвременни световни изследвания, Общинското правителството на Шенжен и Фуданският университет бяха съдомакини на първия Диалог за Пътя на коприната. Близо 90 представители на повече от 70 мозъчни тръстове от 54 страни взеха участие в него. Фондация "Славяни", представлявана от своя председател проф. д-р Захари Захариев, взе активно участие в този международен форум. В хода на конференцията бе основана Асоциация Мозъчен тръст за Пътя на коприната (SRTA). Според одобрените документи членовете на SRTA имат право да: i. Участват в заседанията на SRTA; ii. Правят предложения за дейности и изследвания отнасящи се до „Един пояс и един път“; iii. Участват в международен обмен, организиран от SRTA; iv. Препоръчват нови участници в SRTA, Упражняват други права в съответствие с концепцията на SRTA. Участниците в конференцията и представителите на мозъчните тръстове, членуващи в SRTA, гласуваха и единодушно приеха "Шенженската Декларация"
Връзки