Успешно реализиране на международен Жан Моне проект
От 23 до26 ноември 2016 г., в Москва, Руската федерация, успешно приключи едногодишния международен проект No. 565531-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-PROJECT . Фокусирайки се върху изключително актуална за днешния ден европейска тема, а именно "Трансформацията на партийния и политически пейзаж в страните от ЕС в след кризисния период", този форум се проведе последователно в: Пасау, Германия (декември 2015 г.), Лондон, Великобритания (април 2016 ), Варна, България (юни 2016), Люблин, Полша (септември 2016 ). Представители на България, Германия, Полша, Руската федерация и Обединеното кралство взеха участие в кръгли маси, обсъждайки на актуалните проблеми на съвременния европейски политически живот, особено след Брексит и мигрантската криза. По време на срещата в Москва имахме честта да бъдем официалните гости на руската Дума.
Връзки