Фондация Славяни участва в нов проект на ЕС Еразъм +
"Феноменът на нарастващата популярност на радикалните политически движения в Европа: причини и перспективи". Това е темата на новия проект, съфинансиран по програмата Еразмус+ на Европейския съюз, в който Фондация "Славяни" е включена. Организациите, участващи в проекта, се договориха за провеждане на 6 кръгли маси във Великобритания, България, Полша, Словения, Италия и Руската федерация. От 31 януари до 2 февруари 2017 в Лондон се проведе първата кръгла маса по този проект. В работата й участваха президента на Фондацията проф. д-р Захари Захариев и изпълнителния директор д-р Николай Томов.
Връзки