И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ПУБЛИЧНОТО СЪБИТИЕ
На 29 март 2019 г. в Българската академия на науките /БАН/, Голяма зала „Марин Дринов“ се проведе Публична дискусия на тема: „Избори за Европейски парламент. България в ЕС след 2019 година“. Модератори на дискусията бяха: проф.д-р Захари Захариев – председател на Фондация „Славяни“ и проф.д.полит.н.посланик Милан Миланов – преподавател в Югозападен университет „Неофит Рилски“, бивш посланик във Франция и бивш Директор на Дипломатическия институт при Министъра на външните работи на РБ. Изказаха се: Сергей Станишев – председател на ПЕС; Георги Пирински – евродепутат; Румен Гечев – депутат в 44 Народно събрание на РБ – професор в УНСС; Калоян Паргов – Общински съветник в Столичния общински съвет; Еньо Савов – юрист, ръководител на младежка структура; Момчил Неков – евродепутат; Даниела Тодорова – ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“; Нако Стефанов – професор в СУ“Климент Охридски“. Теми, които бяха засегнати в изказванията и дискусията обхванаха въпроси като: 1.Как възприемате ЕС: като икономическа общност; общност на споделени ценности; политическа общност; Европа на статуквото; Европа на няколко скорости или Европа на нации и пр. 2.Какво означава да бъдеш гражданин на ЕС? Чувствате ли се такъв? Има ли несъответствие на членството на България с други страни на ЕС? Ако има, защо? Какви са потенциалните ползи и недостатъци на това, че сте гражданин на ЕС? 3.Как виждате бъдещето на ЕС? Какво е бъдещето на младите в дигитална Европа? Какво мислите за равнопоставеността между хората и държавите в ЕС, за миграцията и миграционните процеси и др. 4.Какво трябва да се подобри за младите хора и всички граждани на ЕС? Особено се дискутираха въпросите за образованието, за Европа на две и повече скорости, за мястото на България в ЕС, за подобряване условията за сътрудничество между младите и други предприемачи, за бъдещето на дигитална Европа, за нови законодателни промени в ЕС за по-добри условия на живот, образование, здравеопазване и работа и др. Във всеки въпрос и изказване се търсеше мястото на България и на младите хора за бъдещето на Европа. От публиката се изказаха и зададоха въпроси 23 души – студенти, млади учени, млади предприемачи, бизнесмени, финансисти, политолози, юристи, както и преподаватели от университети, депутати, дипломати, обществени дейци и пр. Като основен мотив в изказванията, въпросите и отговорите прозвуча девизът – призив: „Да гласуваме за равнопоставеност, за високо образование, за бъдещето на младите хора в дигитална Европа, за достойно място на България в Европейския Съюз“. В публичното събитие взеха участие по списъците 118 души /макар, че в залата имаше около 200 души/. Преобладаваше младата публика: - Студенти от Вуз-ове от София и страната: СУ „Климент Охридски“; Университет за национално и световно стопанство /УНСС/; Технически университет София; ВТУ „Тодор Каблешков“; Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград; Европейски политехнически университет, Перник; Нов български университет / НБУ/ и др. -Младежки структури: към Фондация „Славяни“, АМОР, МОРАЛ, Студентски дипломатически клуб, Асоциация на младите предприемачи и др. -Представители от 8 други държави: Полша, Словакия, Италия, Гърция, Чехия, Северна Македония, Сърбия, Албания. В своите имейли, писма, обаждания, съобщавайки невъзможността да участват в събитието, поради предварително поети ангажименти: еврокомисар Мария Габриел, Министъра на икономиката на РБългария Емил Караниколов, зам.председателят на 44 НС на РБългария Явор Нотев, зам.председателят на ПГ „ГЕРБ“ Красимир Велчев, председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм Петър Кънев и др., като оцениха високо важността на събитието поздравиха участниците в него и пожелаха успешна работа на Публичната дискусия. Определено считаме, че Публичното събитие на Фондация „Славяни“, Публичната дискусия постигна своите цели: да мотивира повече млади хора и от другите слоеве на населението да гласуват на изборите за Европейски парламент, да повлияе на новите кандидати за евродепутати, ако бъдат избрани, да издигнат гласа на България при изработването на общи нови политики, които да гарантират бъдещето на Европа и на младите хора в нея, както и равностойното място на България в Европейския съюз.
Връзки